Metalworks

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Metalworks
Cp metalworks b22 5.jpg
Základní informace
Typ mapy Control Point
Název souboru: cp_metalworks
Tvůrce: Ian "ScorpioUprising" Cuslidge
Informace
Prostředí: Průmyslové
Zasazení: Noc, zataženo
Předměty na mapě
Healthico.png Lékárny: Smallhealth.png ×4   •   Mediumhealth.png ×8
Ammoico.png Náboje: Smallammo.png ×4   •   Mediumammo.png ×12
Map Overview
Metalworks overview.png

Metalworks je symetrická, standardní mapa s Konrolními body, která je zasazena do kov zpracující továrny během noci. Byla vytvořena jako oficiální mapa pro Meet Your Match Update.

Lokace

Kontrolní body 1/5

Poslední kontrolní body na mapě Metalworks se skládají z mostu a několika vchodů do budovy.

 • Bridge (Most): Most se táhne vedle kontrolního bodu a propojuje okenice a spawn.
 • Spawn (Spawn): Spawn se otevírá do velké plochy za kontrolním bodem, oblast obsahuje malou krabici s náboji.
 • Shutter (Roleta): Roleta odděluje kontrolní bod a budovu.
 • Flanks (Postranní uličky): Obě postranní uličky vedou do budovy.

Kontrolní body 2/4

Tato sekce mapy Metalworks je poměrně velká a zahrnuje postranní cesty, budovu a kontrolní bod.

 • Flank (Postranní uličky): Postranní uličky propojují nádvoří a kontrolní bod, tato oblast obsahuje středně velkou lékárničku, středně velkou krabici s náboji a přímé zúžení.
 • Bridge (Most): Most se táhne podél kontrolního bodu, pod mostem je středně velká lékárnička a krabice s náboji a roletou a schodištěm vedoucím k budově.
 • Point (Kontrolní bod): Kontrolní bod je směruje k místnosti s malou lékárničkou a krabicí s náboji, která je propojena s místnosti s roletou a jednou z postranní uličkou vedoucí k poslednímu bodu.
 • Shutter Room (Místnost s roletou): Tato místnost obsahuje střední lékárničku, roletové dveře a postranní uličku k poslednímu bodu.
 • Drop Down (Propad): Propojuje místnost s potrubím, nádvoří a druhý kontrolní bod. Propad obsahuje malou lékárničku a krabici s náboji.

Kontrolní bod 3

Prostřední kontrolní bod je velmi velká oblast a obsahuje mnoho prostředků.

 • Point (Bod): Bod se rozkládá ve středu mapy, je vyvýšen a obklopen můstky.
 • Choke (Zúžení): Zúžení propojuje místnost s potrubím a středovou oblast se schodištěm a most vedoucím k bodu.
 • Pipe Room (Místnost s potrubím): Tato místnost obsahuje střední lékárničkou a krabici s náboji a proto druhý kontrolní bod se středem.
 • Yard (Nádvoří): Nádvoří odděluje střední oblast a postranní uličku a obsahuje střední lékárničku a krabici s náboji.

Strategie

Původní článek: Community Metalworks strategy

Časy kontrolních bodů

Control Point Multiplier Sekundy
Control Point 1 a 5 ×1
4 ,000
×2
2 ,667
×3
2 ,182
×4
1 ,920
Control Point 2 a 4 ×1
16 ,000
×2
10 ,667
×3
8 ,727
×4
7 ,680
Control Point 3 ×1
20 ,000
×2
13 ,333
×3
10 ,909
×4
9 ,600


Minulé změny

Patch z 7. července 2016 #1 (Meet Your Match Update)

 • Mapa Metalworks byla přidána do hry.

Patch z 16. srpna 2016

 • Upravena výška stropu v místnosti za druhým kontrolním bodem.
 • Přidány malé vizuální detaily do betonových místností (týmově zbarvený pruh).
 • Upravena výška a šířka několika dveří na mapě. Většinou u hlavních cest do bojových oblastí se snahou standardizovat velikost velikost dveří.
 • Opraven úhlový playerclip brush nad druhým kontrolním bodem, aby mohli hráči surfovat (díky Photone).
 • Upravena výška "nádoby" v L místnosti za druhým kontrolním bodem.
 • Přemístěny dvě vysoké lampy zpět do clipping brushe ve středové oblast, aby se předešlo malé kolizi (díky Bilberte).
 • Upraveny některé problémy s prolínáním u brushů na střeše do displacements/func_brushes na mapě, aby se předešlo kolizi (díky Bilberte).
 • Odepnuty některá okna na druhém kontrolním bodu.
 • Přidána krabice ke kontejnerům ve středové oblasti, což nyní dovoluje Scoutům dostat na nejvyšší kontejner.
 • Přidány rekvizity k rampě na posledním kontrolním bodu pro indikování kolize.
 • Přemístěn brush plotu na plošinu v aleji s kovovou rekvizitou, aby se vyřešila chyba nesymetrického stínu (díky Bilbert).

Patch z 21. prosince 2016 (Smissmas 2016)

 • Mapa cp_metalworks aktualizována o opravu problému s texturou.