Skating Scorcher

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Rozdávej na bojišti vánoční náladu s tímhle rozjařeným, krasobruslařským tauntem!
Popis na Steam Workshopu

Skating Scorcher je komunitou vytvořený akční taunt pro Pyra.

Při aktivaci se na Pyrových nohou objeví lední brusle, Pyro předvede piruetu a začne bruslit stejnou rychlostí jaká je u ostatních pohybových tauntů, jako je například Zoomin' Broom. Na rozdíl od těchto tauntů se Pyro automaticky začne pohybovat vpřed bez nutnosti stisku jakékoliv klávesy. Stisk směrových kláves doleva nebo doprava Pyra nasměruje požadovaným směrem. Při ukončení tauntu Pyro dobruslí, zabrzdí, udělá piruetu a brusle zmizí.

Stiskem kláves MOUSE1 nebo MOUSE2 během tauntu, Pyro předvede různé triky. Stiskem primární palby Pyro předvede Toeloop, což je krasobruslařský prvek a stiskem sekundární palby Pyro předvede Grand Jeté před dopadem do Arabesky, což jsou baletní techniky. Oba triky je možné znovu předvést až po nějaké době. Pyro předvede trik Arabesku i při ukončení tauntu.

Při zahájení a ukončení tauntu z Pyra vychází stejné částicové a zvukové efekty jako při použití nástroje Noise Maker - Winter Holiday.

Skating Scorcher byl přidán na Steam Workshop.

Názorná ukázka

Minulé změny

Patch z 21. prosince 2017 #1 (Smissmas 2017)

  • Skating Scorcher by přidán do hry.

Galerie