Krono-scarfen

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Anuhza successful procedure!
Sjukvårdaren efter han rest genom tiden

Kronomantikern är ett gemenskapsskapat kosmetiskt föremål till Sjukvårdaren. Det är en randig scarf med flera färger som är lindad runt Sjukvårdarens halls som sträcker sig enda ner till hans ben.

Kronomantikern blev bidragen till Steamverkstaden.

Uppdateringshistorik

Juni 18, 2014 Patch (Love & War Update)

  • Kronomantikern lades till i spelet.

Kuriosa

  • Kronomantikern är baserad runt scarfen som skådespelaren Tom Baker bär som Fourth Doctor i BBC-tvserien Doctor Who.
  • 'Krono-' är ett prefix för saker som relaterar till tid, från det Gammal-grekiska ordet khrónos.

Galleri