Helande Melodi

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Danke schön, danke schön...
Sjukvårdaren

När man hånar med Amputeraren utrustad, kommer Sjukvårdaren lägga sitt vapen mot axeln och spela en lugnande melodi som helar alla allierade inom en viss radie och får dem att få lagfärgad utstrålning runt deras fötter.

Hånet lägger inte till ÜberLaddning för Sjukvårdaren, helar inte förklädda eller dolda Spioner och överhelar inte. Tilläggande, Soldater som har Utjämnaren aktiv kommer inte helas medan Pyros utrustade med Ryggkliaren kommer få nedsatt helande. För den helande effekten krävs det en linje med effekt för alla mål och därför kommer inte lagkamrater som befinner sig på andra sidan av ett hinder helas. Om Sjukvårdaren hånar då en lagkamrat dödar en fientlig spelare, kommer han belönas med en assist.

När man hånar med Bensågen eller Vita-sågen kommer samma handling utföras från Sjukvårdaren men utan den helande fördelen. Tilläggande kommer Vita-Sågen spela en djupare cello ton istället för den ljusa melodin som Bensågen och Amputeraren spelar.

Helande och Funktionstider

Exempel på hånets räckvidd.
Helande och funktionstider
Effekts-räckvidd 450 enheter
Helning
Helande (i strid) 100% 25
Helande (utanför strid) 300% 75
Funktionstider
Tidsläng av hån 4.2
Värdena är ungefära och determinerades genom gemenskaps-testning.

Uppdateringshistorik

Januari 3, 2011 Patch

  • Fixade en exploatering för Amputeraren.[1]

Februari 22, 2011 Patch

  • Fixade att spelare som hade Utjämnaren som deras aktiva vapen inte längre kunde helas.

Buggar

Referenser

  1. Mitt i hånet med Amputeraren, kunde spelaren avbryta anslutningen till servern men den helande effekten stannade kvar i området och gav skadade spelare oändlig hälsoåtergivning, även efter att de dött, tills de avbröt anslutning eller att kartan byttes.