Seznam herních módů

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Svět Team Fortress
Pro seznam všech map se podívejte na Seznam map.

Team Fortress 2 má v současné době sedm oficiálních herních módů. Hra byla původně vydána se třemi módy, byly to: Capture the Flag, Control Point a Territorial Control. Četné updaty přidaly čtyři nové herní módy (Payload, Arena, King of the Hill, Payload Race) a dvě tréninkové mapy. Tyto herní módy zahrnují 49 oficiálních map a nabízejí širokou škálu stylů hraní a hry ve hře Team Fortress 2.

Aréna

Gametype arena.png
Původní článek: Arena
I say this to you with the unvarnished factualism of plain talk: I love Arena Mode.
Abraham Lincoln, Druhý Inaugurační projev, 1865
Zhlédněte také: Arena tipy

Aréna mapy jsou navrženy k zachování různorodosti tříd, zatímco se cíl hry zaměřuje na souboj dvou týmů. Zatímco ostatní herní módy jsou o celkové strategii týmu, Aréna mód se zaměřuje na taktiku, kterou si tým zvolí během jediného kola. Arena mapy nesou předponu arena_.

Arena používá menší mapy ke hraní po kratší dobu. Hra končí, pokud v jednom z týmů nezbude jediný živý hráč, nebo pokud jeden z týmů obsadí bod ve středu mapy. Bod ve středu mapy se odemkne minutu poté, co začne kolo. Kola jsou obvykle rychlá a vyzývavá, což nutí hráče vytvořit taktiku a výběr tříd tak, aby dovedli co nejlépe čelit nepřátelskému týmu. Arena mód je vhodný jak pro malé šarvátky typu "tři proti třem", tak i pro veliké rvačky dvanácti proti dvanácti. Arena se velice podobá Náhlé smrti - respawnování je vypnuto a ve hře nejsou ani žádné doplňovací skříně. V mapách obvykle nebývá mnoho balíčku se zdravím, a ty které tam jsou bývají daleko od centra dění nebo poblíž nebezpečných míst. Toto nutí týmy spoléhat se více na Dispensery a Mediky.

Hráči prohrávajícího týmu musí vyrovnat počet hráčů tím, že jeden z nich nebude jedno kolo hrát (čímž mohou uvolnit místo hráči, který nehrál kolo minulé.) Hráči vítězného týmu nemusejí čekat nikdy.

First Blood podpora critických zásahů je odměnou hráči, který v daném kole zabije prvního nepřítele.

Aréna mapy

Capture the Flag

Gamemode ctf.png
Původní článek: Capture the Flag
Wave goodbye to ya secret crap, dumbass!
Scout

Vezmi vlajku mapy obsahují základny RED i BLU a obě mají uvnitř Intelligence kufřík (známý jako vlajka). Cílem hry je unést nepřátelský kufřík tolikrát, abyste splnili limit (standardně třikrát) a zároveň zabránit nepříteli v tom, aby udělal to samé.

Kufříky obou týmů jsou obvykle umístěny hluboko v jejich území, které bývá symetrické s nepřátelským v oblasti zvané 'místnost s inteligencí'. Ke zvednutí kufříku se ho hráč musí dotknout. Po zvednutí ho musí hráč donést do 'zadržovací zóny' ve své základně (bývá označena žlutočernými pruhy). Po úspěšném zadržení bude tým odměněn deseti sekundami Krit podpory.

Pokd je hráč nesoucí kufřík zabit, kufřík spadne nazem a může být znovu sebrán, pokud jej nikdo nesebere po dobu 60ti sekund (časovač je zobrazen nad kufříkem), vrátí se kufřík zpět na své původní místo. při každém upuštění je časovač resetován. Kufřík nemůže být nesen nezranitelnými hráči (například ÜberCharge nebo Bonk!) a hráči nesoucí kufřík nemohou být podpořeni nezranitelností. Skrytí Špioni také nemůžou sebrat kuvřík, pokud se však zamaskováni dotknou kufříku, přijdou o zamaskování.

Pokud nositel kufříku zemře na nedosažitelném místě (například při pádu do rokle), kufřík se vrátí na své původní místo okamžitě. Pokud vyprší časový limit, nastane Náhlá smrt.

Narozdíl od některých jiných her můžete zadržet nepřátelský kufřík i když ten váš není na svém místě.

Capture the Flag mapy:

Control Point

Gamemode cp.png
Původní článek: Control Point (game mode)
Zhlédněte také: Control point (objective)
This point ain't gonna cap itself! Get over here!
Engineer

Control point mapy jsou rozděleny do dvou základních druhů.

Obsazovací body jsou kruhové plošiny s týmově zbarveným světlem a hologramem nad sebou (neutrální body mají bílé světlo a hologram). K obsazení bodu stačí, když na něm hráč prostě stojí dokud se měřič nenaplní a bod se nezbarví barvou týmu hráče. Čím více hráčů na bodě stojí, tím rychleji se bod obsadí, existuje však maximální rychlost obsazování. Scout a Soldier nebo Demoman nesoucí Pain Train se počítá jako 2 hráči při obsazování kontrolního bodu. Pokud na bodě stojí hráči obou týmů, nemůže být bod zabrán. Pokud hráči, kteří bod obsazují zemřou nebo se rozprchnou, nevrátí se měřič obsazení okamžitě, ale bude postupně ubývat.

Každý bod má tři stupně obsazení:

Existují tři druhy Control Point map – Standardní Control Point, Útok/Obrana mapy a Středověký mód Útok/Obrana.

Standardní Control Point

Standardní Control Point (nebo Lineární Control Point) mapy jsou se hrají symetricky, oba týmy začínají se dvěma obsazenými body, jeden neobsazený zůstává ve středu mapy. Tým, který obsadí všechny body vyhrává. Obsazovací body, které jsou blíže spawnpointu týmu se obsazují rychleji. Pokud vyprší časový limit, nastává Náhlá smrt (nebo Pat).

Standardní Control Point mapy:

Attack/Defend

Gametype ad.png

U Attack/Defend (Útok/Obrana)map začíná tým RED se všemi body pod kontrolou. Tým BLU zvítězí pokud obsadí všechny body v předem určeném pořadí (výjimkou jsou některé mapy, například Gravel Pit a Steel) Tým RED vítězí, pokud se jim podaří zabránit obsazení všech bodů v časovém limitu. Body obsazené týmem BLU jsou obvykle zamčené.

Tyto mapy existují v několika formách. Některé mapy, jako například Dustbowl a Egypt mají tři úrovně po dvou bodech, které musí tým BLU obsadit. Pokud útočníci selžou v některé z úrovní, týmy se prohodí a hra začne znovu od stupně 1. U jiných map, jako jsou například Gravel Pit a Junction musí útočníci nejprve zabrat první dva body (body A a B, v libovolném pořadí), a až potom se odemkne bod poslední (bod C) . Steel je unikátní mapa, kde obsazení bodů A,B,C a D dovolí útočníkům lepší přístup k poslednímu bodu (více cest, most k bodu), který však může být obsazen již od začátku.

Attack/Defend mapy:

Medieval Attack/Defend

Gette It Onne!
How did the manly men of Team Fortress 2 appear at a tenth century battlement? Simple. The Soldier angered a magician.
Valve

Středověký Útok/Obrana je součástí Středověkého módu, který byl vydán jako součást Australských vánoc. Hraje se klasická Útok/Obrana s jednou velkou změnou: Všechny palné zbraně jsou odstraněny a všechny zbraně označené za staré zůstanou. Textový chat je upraven tak, aby připomínal jazyk tehdejší doby (například lol=loleth) a všechny mapy mají středověké téma.

Medieval Attack/Defend mapy

King of the Hill

Gamemode koth.png
Původní článek: King of the Hill
Since their discovery in 1895, hills have fascinated kings.
Classless Update

King of the Hill (Král Vrchu) je podobný na mód Aréna. King of the Hill se soustředí na jediný kontrolní bod ve středu mapy, který je neutrální a zamčený na začátku kola. Týmy musí najít cestu a zabrat bod. Když je bod zabrán, hodiny týmu který tak učinil začnou odpočítávat tři minuty. Pokud po tuto dobu zabere bod konkurenční tým, začnou jeho hodiny odpočítávat tři minuty a hodiny prvního týmu se zastaví dokud není bod znovu zabrán. Tým který zabere bod a jehož hodiny odpočítají limit jako první vyhrává hru.

King of the Hill mapy:

Payload

Gamemode payload.png
Původní článek: Payload
Onward, great bomb-cart!
Heavy

V Payload mapách musí tým BLU dotlačit vozík plný výbušnin přes několik záchytných bodů až k základně týmu RED v určitém časovém limitu. Hráči z týmu BLU pohybují vozíkem tak, že poblíž něho prostě stojí, čím více lidí u něj stojí, tím rychleji se pohybuje, pokud je u něj nepřítel, nemůže se pohybovat dopředu. Pokud u vozíku nebude stát žádný modrý hráč, začne vozík couvat a zastaví se na záchytném bodě. Vozík funguje jako Dispenser na úrovní 1, munice nebude doplněna hráčům, kteří jsou přímo před vozíkem.

Některé mapy, jako například Gold Rush, Hoodoo a Thunder Mountain jsou rozděleny do tří úrovní skrz které musí útočníci projít, Badwater Basin a Upward mají jedinou úroveň. Dosažení záchytných bodů přidá útočníkům nějaký čas navíc. Pokud je vozík dotlačen na konec dráhy, vybuchne, čímž symbolizuje vítězství nad druhým týmem.

Payload mapy:

* Rumford

Payload Race

Gamemode payloadrace.png
Původní článek: Payload Race
Two teams. Two carts. Two tracks. Hilarity ensues.
In-game Summary

Na rozdíl od standardních Payload map, na Payload Race mapách disponují oba týmy vozíkem, v tomto případě týmy nemají jednoznačně určenou útočnou nebo obrannou roli. K vyhrání musí oba týmy najednou tlačit vozík skrz nepřátelské teritorium a dosáhnout konečného bodu a zároveň znemožnit nepřátelskému tým v tomtéž. Jako v Payload módu členové týmu tlačí vozík staním vedle něj, čím více členu stojí vedle, tím rychleji se vozík pohybuje.

Na rozdíl od Payload módu se vozíky nepohybují zpět po určité době a není zde časový limit. Mapa skončí až jeden z týmů úspěšně dotlačí vozík na finální bod. Každý vozík funguje jako Dispenser pro jeho tým (a přestrojené nepřátelské Spye), doplňuje zdraví a munici těm, kteří jej tlačí. Části kolejí mohou disponovat sklony po kterých může vozík rychle sklouznout zpět, pokud není nepřerušeně tlačen.

Payload Race mapy mohou, ale i nemusí být rozděleny na kola.

Payload Race mapy:

Territorial Control

Původní článek: Territorial Control
We have you surrounded, at least from this side!
Soldier

V Territorial Control (Ovládání teritorií), je účel hry ovládnutí celé mapy zabíráním teritorií. Každou hru je náhodně vybráno ze šesti variant ve hře 'bod proti bodu' kde oba týmy musí zabrat nepřítelův bod a ubránit ten svůj. Poté co tým úspěšně zabere opoziční bod další kolo hry se odehrává v jiné části mapy, která je také vybrána náhodně. Poté co tým zabere všechny čtyři teritoria, musí tento tým zabrat soupeřovu základnu. Pokud je základna zabrána (v Hydru, Radar Dish pro RED, Power Plant pro BLU), útočící tým vyhrává hru. Na začátku dalšího kola se teritoria resetují a je vybrána nová náhodná varianta. Herní mód Territorial Control není mezi hráči velice populární. Zájem o něj se vytratil během Free to Play aktualizace.

V jakékoliv TC hře (vyjma dobývání RED/BLU základen), nastane Mód náhlé smrti pokud není kontrolní bod zabrán v časovém limitu osmi minut.

Territorial control mapy:

Training Mód

Training basic.png
Training offlinepractice.png
Původní článek: Training Mode
I make it look easy.
Sniper

Tréninkové mapy byly vytvořeny k naučení základů i obtížnějších technik hry. Training mód byl vydán společně s Mac Aktualizací a představil dvě oficiální tréninkové mapy.

Tréninkové mapy:

Brandon Reinhart nepřímo oznámil na Oficiálním TF2 Blogu dne 28. července 2010, že Corey Peters momentálně pracuje na oficiální tréninkové mapě[1] skrz detaily, kterou jsou zatím známy, není možné určit pro kterou mechaniku hry nebo třídu je mapa určena.

Ostatní módy

Highlander

Výhra Highlander turnaje
There can be only one!
Demoman

Highlander mód omezuje počet hráčů v týmu na 9 a dovoluje každému hráči hrát jednu třídu za tým. Toto nastavení je platné pro všechny módy a může být nastaveno zadáním příkazu mp_highlander 1 do konzole.

Myšlenka Highlander módu již existovala před jeho oficiálním zařazením do hry a byla přidána do módů serveru. Highlander mód byl oficiálně přidán v Patch z 3. února 2010.

Název herního módu je odkaz na sérii filmu Highlander, kde byla často opakována fráze "There can be only one" ("Může zůstat pouze jeden"); toto odkazuje na omezení tříd.

Dueling Mini-Game

Dueling Mini-Game
Původní článek: Dueling Mini-Game
Let's settle this like gentlemen!
Spy

Mini hra vydána v Mann-Conomy Aktualizaci, Dueling Mini-Game je akční předmět, který lze zakoupit v Mann Co. Prodejně, obdržet přes výměnný systém nebo nalezením. Při umístění do Akčního slotu, předmět může být aktivován k postavení hráče proti osobě z nepřátelského týmu, který může výzvu přijmout. Dokud neskončí kolo, hráči sbírají body zabíjením jeden druhého. Zabiti jsou zaznamenána a hráč s nejvíce body na konci kola vyhraje duel. Pokud jeden z hráčů opustí server nebo souboj, nebude schopen po krátkou dobu hrát mini hru. Předmět má maximálně 5 použití a je použitelný na všech oficiálních mapách. Po vyhrání prvního duelu hráč získá bronzový odznak (Bronze Dueling Badge), který vyhráváním duelů povýší na stříbrný, zlatý a nakonec platinový. Za každý desátý vyhraný duel hráč obdrží Dueling Minigame.

Tournament Mód

Tournament Mode header
Původní článek: Tournament Mód
Dominated, hippie! Get a job!
Soldier

Tournament Mód je nejčastěji používaný na soutěžních serverech. Dovoluje vytvoření vlastního týmu a zaznamenávání úspěchů tohoto týmu po dobu her. Uživatelské prostředí dovoluje pojmenovat tým a až je tým zorganizovaný, musí zdělit, že jsou připravení hrát. V tournament módu nejsou žádné limity hráčů ani auto-balancování týmů.

Komunitní Módy

TF2Ware, mód od Mecha the Slag
Původní článek: Custom Mods

Komunitní herní módy jsou neoficiální, vlastnoručně vyrobené talentovanými členy komunity. Liší se přes předělávky Team Fortress Classic herních módu k úplně novým módům. Mnoho módu kompletně mění mechaniky hry, účel tříd i jejich zbraně. Některé módy přidávají více nepřátel pro Červené a Modré týmy, nebo posazují hráče do role někoho nebo něčeho, za kterého nelze v oficiální hře hrát. Část herních módů je úctyhodně zmíněno Valve na Oficiálním TF2 Blogu.

Zhlédněte také

Odkazy