PDA

From Team Fortress Wiki
< PDA
Jump to: navigation, search
Dette er en artikel om Engineerens Bygge- og Ødelæggelses-værktøjer. For våbentypen, se våben-siden.
Jeg byggede dén.
Engineeren

PDA'erne er standard Engineer våben og består af Konstruktions- og Nedrivningsværktøjet, som han bruger respektivt til at enten konstruere eller destruere sine varierende bygnigner. Konstruktionsværktøjet er et lommeregner-agtigt apparat, hvorimod Nedrivningsværktøjet ligner et typisk håndholdt detonations-apparat, med en miniature skærm og stor rød knap.

Disse gadgets er ikke reuglære våben, da de ikke kan bruges til at angribe; de virker primært som visuelle indikator for spilleren, og dem som ser spillerens karakter. Derfor vil skiftningen mellem PDA'erne, og det sidste holdte våben ikke resultere i den normale forsinkelse forårsaget af våbenskift. Imens spilleren bruger PDA'en, vil en unik menu fremkomme på skærmen for at tillade spilleren at bygge eller destruere tilgængelige bygninger.

Ved valget af en af PDA'erne, vil en overlejret HUD fremkomme i midten af dit udsyn. Selvom den lister alle fire tilgængelige bygninger, vil kun de oplyste valg være valgbare. Valget af bygningerne er gjort gennem de forvalgte nummererede taster. Trykker man på 'sidste våben brugt'-tasten eller den primære skyde tast vil det afbryde PDA'en, og gå tilbage til det forrige våben. Pip-Boy ændrer udseendet på Konstruktions- og Nedrivningsværktøjets overlejret HUD.

Valg-tasterne vil kun fungere på den rigtige PDA under de rigtige omstændigheder. Skulle spilleren have for lidt Metal, vil de blive nægtet adgang til visse bygninger på Konstruktionsværktøjet, som vil gen-aktivere sig selv, når den korrekte Metal-mængde er nået. Omvendt, vil Nedrivningsværktøjet kun destruere bygninger, der allerede er blevet konstrueret. Nedrivningsværktøjet kan ikke blive brugt til at destruere bygninger, der midlertidigt bliver sappet af en Elektro-sapper.

Hvis en spiller vælger at konstruere en tilgængelig bygning fra Konstruktionsværktøjet, vil spiller-modellen så holde en Værktøjskasse, og spilleren vil se en skabelon på jorden foran dem, der viser orienteringen af den valgte bygning. Imens skabelonen er synlig, vil sekundær skyd justere bygningens orientering med 90 grader mod uret, imens primær skyd starter konstruktionen. 'Det sidste brugte våben'-tasten afbryder det.


Demonstration

Konsol-information

Note: Konsol-versionerne har ikke et separat Nedrivningsværktøj. I stedet for, er begge håndteret af Konstruktionsværktøjet, der virker som en enkelt PDA. Efter at have valgt den rigtige våbenplads for at aktivere PDA'en, bruger spilleren højre aftrækker eller 'R2' for at konstruere den valgte bygning, hvis nok Metal er tilgængelig, og den venstre aftrækker eller 'L2' for at destruere den valgte bygning, hvis den allerede er blevet bygget.


Sær variant


Opdateringshistorik

26. september 2007-opdateringen
 • Fiksede nogle some afkortet strenge i ødelægge-menuen.

28. februar 2008-opdateringen

 • Ændrede PDA-menuer så de accepterer taster bundet til "slot1", "slot2", etc. og "slot10" afbrydninger.
 • Fiksede at Engineer kunne detonere sappede bygninger.

19. januar 2011-opdateringen

 • Fiksede Engineer PDA-udsyns-modellen (bygge/destruere) havde RØD'e skins, mens på BLÅ hold.

22. marts 2012-opdateringen

 • [Udokumenteret] Tilføjede Konstruktionsværktøj-plads til Engineerens udstyrs-skærm.
 • [Udokumenteret] Gjorde så Konstruktionsværktøjet kan navngives.
 • [Udokumenteret] Konstruktions- og Nedrivningsværktøjet fremkommer nu i rygsækken, når man ser på standard genstande.

4. september 2012-opdateringen

 • [Udokumenteret] Fiksede at PDA'erne brugte de forkerte animationer.

12. marts 2013-opdateringen

 • Tilføjede Sær variant.

11. juni 2014-opdateringen #1

 • [Udokumenteret] Tilføjede en hvid linje over bygningernes navne på PDA-menuerne.

June 11, 2014 Patch #2

 • Fiksede at Engineerens bygnings-menu forblev åben efter man skiftede klasse.

18. juni 2014-opdateringen (Love & War-opdateringen)

 • Konverterede PDA-modellerne så de bruger c_models systemet.

10. december 2014-opdateringen

 • Fiksede at Engineerens PDA blev gemt som det sidste våben brugt.

Fejl

 • Hvis en Sær PDA er båret i Mann vs. Machine, kan Engineeren miste opgraderinger, og pengene brugt på dem, hvis de bruger opgraderingsstationen samtidig med, at en anden spiller bruger deres Dispenser eller Teleporter.
 • Hvis et Konstruktionsværktøj er i brug, når man bliver ramt af et objekt eller projektil, vil mulighederne for at bygge forsvinde.
 • Nedrivningsværktøjet afspiller ikke altid fremtræknings-animationen.

Paratviden

 • Der er et PDA1 Emblem i items_game.txt, men den er ubrugt. Internt, falder Engineerens Konstruktionsværktøj og Spyens Forklædningssæt under denne plads.
  • PDA2 Emblemet er brugt i smedningen af Spyens oplåselige ure, som falder under PDA2-pladsen, og kan blive lavet ved at smede 3 Spy ure sammen. Dette er emblemets eneste brug.
  • At smede 3 unikke PDA'er sammen, eller at genbygge et plads-emblem med én, vil ikke skabe et PDA1 emblem.
 • tf_build_menu_controller_mode konsol-variablen kan gøre så PDA'en virker som både en bygge- og nedrivnings-værktøj, ligesom på konsolerne.
 • Konstruktionsværktøjet er baseret på Texas Instrumenternes Datamath Lommeregner, som først fremkom i 1971.

Galleri

Se også