Spiral Knights

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Spiral Knights är ett Gratis MMORPGSteam utvecklat av Three Rings Design och publicerat av Sega. Spiralsaladen i Team Fortress 2 kan erhållas genom att uppnå ett framsteg i Spiral Knights.