Nabler

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Jag ska öppna upp era chassin och använda er som pissoarer!
Soldaten

Nablern är ett kosmetiskt kampanjföremål för Pyromanen. Det ersätter Pyromanens huvud med robothuvudet från Nabler(Engelska). Ögat rör sig när spelaren gör det. Detta föremål ändrar också Pyromanens nacke till en metallpinne som har en gul sladd virad runt sig.

Nablern utgavs i Äkta kvalitet till spelare som köpte dubbelpacketet (Engelska) med båda Pyroman robotleksakerna från ThreeA Toys.

Nablern bidrogs sedan till Steamverkstaden, på Valves efterfrågan.

Uppdateringshistorik

November 10, 2014 Patch

  • Nabler lades till i spelet.

Buggar

Galleri