Grundläggande Sjukvårdarstrategi

From Team Fortress Wiki
< Basic Medic strategy
Revision as of 19:29, 6 June 2012 by Xenak (talk | contribs) (Fixed links.)

Jump to: navigation, search

Sjukvårdaren är utan tvekan den mest viktiga klassen i ett lag. Trots att han bara har måttligt med hälsa och en medioker eldkraft, gör hans förmåga att hela och överhela lagkamrater med Hälsovapnet honom ovärderlig. Dessutom kan Sjukvårdaren kontinuerligt bygga upp en ÜberLaddning allt eftersom han helar andra. När den väl är redo, kan han göra lagkamrater osårbara med Hälsovapnet, Kritiskt-boostade med Kritzkrieg, eller utföra hastigt helande med Snabbfixaren. En väl utförd aktivering av en ÜberLaddning kan lätt göra skillnad mellan vinst och förlust. I all eldstrid är det mycket viktigt att Sjukvårdaren överlever. Lagkamrater kan dö, fickor kan dö, ÜberLaddningar kan slösas, men så länge som Sjukvårdaren är i liv och bygger upp en ny ÜberLaddning kommer hans lag att ha övertaget. Sjukvårdaren förlitar sig på att ha bra lagkamrater: så länge han är beskyddad är han kapabel att hela och hålla sina lagkamrater vid liv.

Primärvapen

Din förmåga att hela andra får dig att bli många fienders prioriterade mål. Var svår att träffa i strid: hoppa, ducka och rör dig i sidled för att undvika skada. Din naturliga hälsogenerering kommer ofta inte vara tillräckligt för att du ska överleva, så förlita dig på dina lagkamrater för beskydd och be dem att lämna hälsopaket till dig. Om du inte blir tvingad till att slåss, ska du retirera om alla närvarande lagkamrater har besegrats.

Sprutgevär

Item icon Syringe Gun.png

Även fast Sprutgeväret avfyrar snabbt och orsakar måttlig skada, borde du fortfarande förlita dig på dina lagkamraters beskydd. Nålarna från Sprutgeväret färdas långsamt i en svag parabolisk båge. Över längre avstånd, ska du sikta en aning ovanför mål samt "leda" dem genom att sikta framför dem.

Blutsauger

Item icon Blutsauger.png

Om du kontinuerligt träffar ett mål då du använder Blutsaugern, kommer du att hela dig själv mer än vad din naturliga hälsogenerering gör. Däremot kommer din minskade naturliga hälsogenerering att göra dig sårbar för skada-över-tid effekter, så som efterglöd eller blödning. Om du är skadad och har råd att sluta hela din patient ett ögonblick, kan du attackera med Blutsaugern för att återfå hälsa. Leta däremot inte efter strider; du är fortfarande ditt lags huvudsakliga helningskälla.

Korsriddarens Armborst

Item icon Crusader's Crossbow.png

Korsriddarens Armborst kan vara svår att sikta med, men den tillåter dig att hela lagkamrater från mycket långt avstånd. Vid nära avstånd kan den ge snabb hälsa till en kritiskt skadad lagkamrat. Håll dig huvudsakligen till Hälsovapnet, eftersom att Armborsten inte kommer hjälpa dig att bygga upp en ÜberLaddning. Korsriddarens Armborst är inte menad för strid; den har dessutom en långsam omladdningstid och pilarna färdas långsamt i en båge över längre distanser, vilket gör den svår att sikta med. Tänk på dess förmåga att attackera som en bonus och låt dina lagkamrater strida.

Överdoseringen

Item icon Overdose.png

Beroende på hur full din ÜberLaddningsmätare är, kan du få upp till 10% ökad rörelsehastighet. Trots att det inte är tillräckligt för att hålla takten med Spanaren, kan den ökade rörelsehastigheten göra det lättare att manövrera runt slagfältet och undvika attacker. Även fast du offrar attackstyrka, borde du inte vara i strid ofta nog för att det ska spela någon större roll. Medan Överdoseringen kan verka bäst ihop parad med Kritzkrieg eller Snabbfixaren, fungerar ÜberLaddningen erbjuden av just de sekundärvapnen bäst då de aktiveras så snabbt som möjligt, vilket lämnar dig med ett val över vilket hälsovapen som passar bäst för laget.

Sekundärvapen

Din hälsostråle kommer att vara låst på en patient oavsett vilket håll du står åt, så vänd dig bakåt ofta för att spana efter Spioner och andra anfallare. Stanna bakom din Sjukvårdarkamrat så att han kan ta all skada. Strålen kan dessutom böja sig runt hörn, vilket tillåter dig att hela lagkamrater bakom skydd. Begå inte det vanliga misstaget att hela endast en spelare: din ÜberLaddningsmätare fyller på snabbare om du helar skadade spelare, så sprid ditt helande mellan lagkamrater under nedtid. Generellt sett ska du först och främst hela andra Sjukvårdare, sedan stridsklasserna och tillslut supportklasserna. När tiden kommer för att aktivera en laddning, informera ditt lag. Du kommer vilja ha så mycket support som möjligt följande efter dig och din patient.

Hälsovapen

Item icon Medi Gun.png

Huvudsakligen kommer du att vara utrustad med standard Hälsovapnet och utföra normala ÜberLaddningar. Din Sjukvårdarkamrat kommer variera från situation till situation och din ÜberLaddning kommer hjälpa dina lagkamrater att trycka igenom nästan vilket försvar som helst, speciellt de med Vaktgevär. Osårbarhet är även mycket användbart för försvar: du kan kontra en fientlig Sjukvårdares ÜberLaddning genom att aktivera din egen, helst efter att fienden har fått slut på sin. Om du är i risk för att bli dödad, aktivera din ÜberLaddning i självförsvar: det är bättre att överleva än att dö med en full ÜberLaddningsmätare. Du kan hålla flera mål ÜberLaddade samtidigt genom att snabbt byta mellan dem. Trots att din laddning kommer att användas upp mycket snabbare, kommer du generellt att göra ditt lag starkare.

Kritzkrieg

Item icon Kritzkrieg.png

De bästa kandidaterna för Kritzkriegens ÜberLaddning är Soldaten, Demoman och Tung Artilleristen. Dessa klasser kan orsaka skada över ett brett område och använda de kritiska träffarna för att eliminera hela grupper utav fiender. När du aktiverar Kritzkrieg kommer den inte att ge dig något beskydd, så du kommer att förlita dig helt på din patients skicklighet och du kommer att förlora mot en fientlig Sjukvårdare som aktiverar sin vanliga ÜberLaddning. Eftersom att din mätare fylls på snabbare är det bäst att aktivera Kritzkriegen så snabbt som möjligt, innan några andra Sjukvårdare hinner bli fullt laddade. Vaktgevär påverkas inte av kritiska träffar, så använd inte Kritzkrieg i försök att förstöra Teknikernästen.

Snabbfixaren

Item icon Quick-Fix.png

Snabbfixaren helar snabbare än både Hälsovapnet och Kritzkrieg, vilket tillåter dig att omedelbart få ett övertag i områden med flera skadade lagkamrater och behålla momentum under lagets framfart. Dessutom kommer du att kunna röra dig runt på slagfältet mycket snabbt om du helar en Spanare. Däremot gör oförmågan att överhela att du inte kan boosta dina lagkamraters hälsa för framtida konfrontationer och kommer ha ett undertag i början av en strid. Skulle ditt lag tillåta en fientlig Sjukvårdare att få en full ÜberLaddning kommer osårbarheten från Hälsovapnet eller den kritiska boosten från Kritzkrieg att överrumpla din trippla helningshastighet.

Närstridsvapen

Bensåg / Saxxy

Item icon Bonesaw.png Item icon Saxxy.png

Bensågen är användbar för att få in det första slaget mot en ovetande fiende, med den förlorar fortfarande mot Sprutgeväret över tid. Det finns ingen generell anledning till att använda Bensågen; eftersom att Sjukvårdare knappast aldrig ger sig in i strid, och alla dina andra närstridsvapen är generellt sett som rena uppgraderingen.

ÜberChargesågen

Item icon Ubersaw.png

Om du är orolig över din fiende, använd Übersågen för att snabbt fylla på din ÜberLaddningsmätare. Var däremot inte för högmodig, även om din fiende är försvagad: när du väl har en full mätare, retirera tillbaka till dina lagkamrater och aktivera ÜberLaddningen om du måste.

Vita-Sågen

Item icon Vita-Saw.png

Vita-Sågen förser dig med en liten ÜberLaddningförsäkring. Som en Sjukvårdare kommer du generellt att hela lagkamrater på frontlinjen och kommer vara det primära målet för alla kompetitiva fiender. Död är nästan ofrånkomligt, så genom att utrusta Vita-Sågen kan man spara upp till 20% av en laddning och effektivt ändra stridens flöde. Om du utrustar allt förutom Blutsaugern, kommer din naturliga hälsogenerering återbetala det lilla hälsostraffet. Den är uppenbart värdelös i situationer där du inte kan återskapas, så som i Arena eller under Sudden Death.

Amputeraren

Item icon Amputator.png

Amputeraren har inga nackdelar och är en ren uppdatering till bensågen. Helande via dess hån kommer inte att bygga upp din ÜberLaddning, så du borde fortfarande använda Hälsovapnet som ditt primära val för helande. Använd bara hån-helandet när det finns ett flertal skadade spelare i en grupp i närheten, stå bakom skydd även om det inte finns några fiender i närheten. Om du hånar mitt i en strid kan det leda till att du blir dödad, oavsett hur mycket helande du förser.

Det Högtidliga Löftet

Item icon Solemn Vow.png

Det Högtidliga Löftet har inga nackdelar och är en ren uppdatering till Bensågen. Förmågan att se fienders hälsa kan vara användbar för att informera lagkamrater om svaga fiender som kan tas ner lätt. Försvarsmässigt är denna förmåga användbar för att bestämma om man ska fly från eller jaga en fiende.

Föremålsuppsättningar

Den Medeltida Sjukvårdaren

Crusader's Crossbow Amputator

Den ökade hälsogenereringen kan öka din överlevnadsförmåga markant. Du kommer behöva förlita dig mer på dina lagkamrater för skydd eftersom att det kan vara mycket svårt att strida mot fiender med Korsriddarens Armborst. Som namnet indikerar, är denna uppsättning ditt primära val i Medeltida läget.

Kliniska Studien

Overdose Quick-Fix Solemn Vow

Bonusar i rörelsehastighet från Överdoseringen och Snabbfixaren fungerar utmärkt tillsammans och ger dig extra rörelse för att snabbt hela flera lagkamrater.

Se även