Licznik statystyki broni stopnia cywil

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Raz, dwa, trzy...Ugh, wydaje mi się, że zabraliśmy za mało worków na ciała.
Medyk marzący o liczniku statystyk

Licznik statystyki broni stopnia cywil to jednorazowe narzędzie, które może zostać użyte na dekorowanej broni stopnia Cywil. Można go otrzymać poprzez opcję Handel bronią Mann Co.

Po użyciu na broni, doda on statystykę kuriozum oraz wizualny licznik do broni, zezwalając na liczenie zabójstw.

Kuriozalne bronie stopnia Cywilnego mogą zostać użyte w Handlu bronią Mann Co. tak jak normalne bronie, ukończenie takiej wymiany poprzez łączenie 10 przedmiotów tego samego stopnia da graczowi broń wyższego stopnia.

W przypadku, gdy 10 broni tego samego stopnia będzie w jakości kuriozum, otrzymany przedmiot wyższego stopnia również będzie w jakości kuriozum.

Historia Aktualizacji

Aktualizacja z 29 lutego 2016

  • Dodano Licznik statystyk broni stopnia Cywil
    • Dodaje broni licznik statystki Kuriozum
    • Może zostać wytworzony poprzez łączenie broni niskiej jakości

Aktualizacja z 3 marca 2016

Aktualizacja z 4 stycznia 2018 #2

  • Naprawiono błąd, przez który Licznik statystyki nie mógł zostać użyty na dekorowanych broniach stopnia cywil.

Ciekawostki