Sterta kluczy do roboskrzynek społeczności

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Wuh huh huh hoo!
Sakt po zdobyciu RoboKlucza

Sterta RoboKluczy-Prezentów (oryg. Pile of RoboKey Gifts) jest przedmiotem akcji, który po użyciu przyznaje Klucz do RoboSkrzynki maksymalnie 23 osobom znajdującym się na tym samym serwerze, co gracz. Przedmiot może zostać użyty jednokrotnie, a o twojej hojności zostaną powiadomieni wszyscy gracze na serwerze.

Jeżeli limit graczy na serwerze jest większy od 24, klucze zostaną przyznane 23 osobom, które najwcześniej połączyły się z serwerem; jeśli na serwerze znajduje się mniej niż 24 graczy, każdy z nich otrzyma nie więcej, niż jeden klucz. Analogicznie do Sekretnego Saxtona i Fury Prezentów, osoba używająca Sterty RoboKluczy-Prezentów nie otrzymuje w ten sposób klucza.

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 17 maja 2013 (Mechaniczne Boogaloo)

  • Sterta RoboKluczy-Prezentów została dodana do gry.

Zobacz też