Bilet służby wojskowej

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Mann up, ladies!
Żołnierz do załogi

Bilet Służby Wojskowej to przedmiot umożliwiający wejście na oficjalny serwer Mann Up.

Ten przedmiot może zostać wykorzystany jedynie w Mann Up Mode, dopiero po wykonaniu misji. Jeśli misja nie zostanie zakończona sukcesem, bilet nie zostaje zużyty i można go wykorzystać ponownie.

Po ukończeniu już raz ukończonej misji nie zostaje zużyty kolejny bilet, a postęp w Odznace Służby Wojskowej nie zostanie zaktualizowany.

Po ukończeniu Służby każdy gracz otrzyma losowy przedmiot, a czasem także przedmioty dostępne jedynie w trybie Mann kontra Maszyny.

Historia Aktualizacji

Aktualizacja z 15 sierpnia 2012 (Mann kontra Maszyny)

  • [Nieudokumentowane] Bilet Służby Wojskowej został dodany do gry.