Rozszerzacz Plecaka

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Zaczyna się robić ciężki!
Inżynier

Rozszerzacz Plecaka jest narzędziem, który wyglądem przypomina plecak przytrzymywany razem za pomocą czterech pasków. W tym plecaku znajduje się Etykieta z Opisem, Bandana Grubego, dwa Klucze do Skrzynki Mann Co., trzy strzały Łowcy i Piaskun, przywiązany do góry plecaka. Przy użyciu tego przedmiotu, plecak gracza zwiększy się o 100 dodatkowych miejsc (dwie pełne strony). Jeden gracz może wykorzystać kilka Rozszerzaczy aby otrzymać maksymalnie 2000 dodatkowych miejsc (40 stron). Gracze z Darmową wersją gry mogą użyć 19 Rozszerzaczy Plecaka. Gracze z kontem Premium mogą użyć 17 Rozszerzaczy Plecaka.

Demonstracja

Historia aktualizacji

10 grudnia 2010 (Australijskie święta)

  • [Nieudokumentowane] Dodano Rozszerzacz Plecaka.

Aktualizacja z 21 listopada 2012

  • Zwiększono maksymalny rozmiar plecaka z 1000 do 2000

Aktualizacja z 17 maja 2013

  • Rozszerzacze plecaka zostały przecenione o 80%.