Pommilasti

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search


Kolmas vaihe Gold Rush-karttaa.
REDin tukikohta ja viimeinen tarkistuspiste Badwater Basinissa.
Eteenpäin, pommikärry!
Heavy

Pommilastikartoissa BLU-tiimin pitää kuljettaa kärryn täynnä räjähteitä useiden tarkistuspisteiden läpi RED-tiimin tukikohtaan tietyssä ajasssa. BLU-tiimin jäseneitten pitää liikuttaa tai "työntää" kärryä seisomalla sen vieressä - miten enemmän pelaajia kärryn vieressä, sitä nopeammin se liikkuu. Kuka tahansa RED-tiimin jäsen seisomassa kärryn vieressä pysäyttää kärryn siirtymästä eteenpäin. Jos BLU-pelaaja ei työnnä kärryä 30 sekunnin jälkeen, kärry alkaa hitaasti liikkumaan taaksepäin kunnes se saavuttaa tarkistuspisteen tai BLU:n syntymäpaikan tai kunnes BLU-pelaaja seisoo sen vierellä taas. Kärry toimii Tason 1 Apulaitteena BLU-tiimille ja RED-tiimin naamioituneille vakoojille, se täydentää terveyspisteet ja ammukset niille, jotka työntävät kärryä.

Pommilasti-kartat voivat olla tallennuspisteiden jakamia. Jotkut kartat periinteellisesti omistavat yksisuuntaisen reitin BLU-tiimin puolelta, joskus suljettu kunnes tietty piste on vallattu.

Kartat kuten Gold Rush, Hoodoo ja Thunder Mountain ovat jaettu kolmeen vaiheeseen, josta BLU-tiimin pitää edistyä läpi ja voittaa. Vaiheet yksi ja kaksi omistavat kaksi tarkistuspistettä ja vaihe kolmeessa kolme tarkistuspistettä (kaksi Hoodoo-kartalle), mukaanottaen viimeisen pisteen. Badwater Basin ja Upward-kartoilla on yksi erä neljällä tarkistuspisteellä, mukaanottaen viimeisen pisteenkin. Edistetty kärry tarkistuspisteen viereen antaa BLU-tiimille extra aikaa. Edistetty viimeiseen pisteeseen siirtää kartan seuraavaan vaiheeseen. Kun kärry saavuttaa viimeisen pisteen viimeisessä vaiheessa, Pommilastikärry räjähtää tappaen jokaisen, joka seisoo sen vieressä ja tuhoten myös RED-tiimin tukikohdan, symboloiden BLU-tiimin voiton.

Pommilasti Kisa

Kolmannes vaihe Pipelinessä.

Toisin kuin Pommilasti kartat, se esittää molemmat RED ja BLU tiimin kärryjen kanssa, siis tiimit eivät määritellä hyökkäävään tai puolustavaan rooliin. Voittaakseen, molempien tiimien pitää yhtäaikaisesti työntää kärrynsä läpi vastustajan territoorin läpi saavuttaakseen pisteen, samalla estäen vastustajan joukkueetta tekemättä samaa. Kuten Pommilasti kartoissa, tiimiläisten pitää työntää kärryä seisomalla sen vieressä, enemmän jäseniä nopeuttaen kärryn nopeutta ja vastustaja joukkueen jäsen seisomassa vieressä pysäyttäen kärryn. Kuten myös Pommilastissa, jokainen kärry toimii Tason 1 Apulaitteena heidän tiimilleen (ja naamioiduille vihollis Spyille), täydentäen terveyspisteet ja ammukset heille, jotka työnsivät kärryä.

Toisin kuin Pommilasti kartat, kärry ei liiku taakse minkään ajan jälkeen ja ei ole aika rajaa; kartta vain loppuu kun jompikumpi tiimi onnistuneesti työnsi heidän kärrynsä viimeiseen pisteeseen. Osat raiteesta saattaa olla rinteitä tai muita esteitä jossa kärry välittömäsi vierii alas asti paitsi jos jatkuvasti työnnetty. Kohdat raidetta voi tehdä tätä näyttäen chevroneita edistymisosoittimessa auttamassa näyttämään miten kauan pitää työntää, kunnes se on ylitetty.

Pommilasti Kisa kartat ovat jotko yksi- tai monivaiheinen. Pipeline ja Nightfall ovat jaettu kolmeen vaiheesen, mutta Hightower koostuu vain yhdestä vaiheesta. Voittaen jokaisen yhdestä kahdesta vaiheesta antaen edun voittavalle joukkueelle seuraavassa vaiheessa (kärry on hieman työnnetty eteenpäin aloitus pisteestä).

Strategy

Pääartikkeli: Community Payload strategy
Pääartikkeli: Community Payload Race strategy

Kartat

Pääartikkeli: Luettelo kartoista

Pommilasti

Pommilasti kartat kantavat pl_ etuliitteen; yhteisö kartat ovat tunnistettavissa kursiinvin kanssa.

Nimi Kuva Tiedostonimi
Badwater Basin Plbadwater.jpg pl_badwater
Barnblitz Barnblitz.PNG pl_barnblitz
Bloodwater Pl bloodwater.png pl_bloodwater
Borneo Pl Borneo.jpg pl_borneo
Bread Space Pl breadspace.png pl_breadspace
Brimstone Pl fifthcurve event.png pl_fifthcurve_event
Cactus Canyon Cactus Canyon.jpg pl_cactuscanyon
Chilly Pl chilly.png pl_chilly
Enclosure Enclosure main.jpg pl_enclosure_final
Frontier Pl frontier.jpg pl_frontier_final
Frostcliff Pl frostcliff.png pl_frostcliff
Ghoulpit Pl sludgepit event.png pl_sludgepit_event
Gold Rush Goldrush.jpg pl_goldrush
Gravestone Pl rumble event.png pl_rumble_event
Hassle Castle Pl hasslecastle.png pl_hasslecastle
Hellstone Pl millstone event.jpg pl_millstone_event
Hoodoo Plhoodoo.jpg pl_hoodoo_final
Pier Pl pier.png pl_pier
Polar Pl coal event.png pl_coal_event
Precipice Pl precipice event final.png pl_precipice_event_final
Rumford Pl rumford event.png pl_rumford_event
Snowycoast Pl snowycoast.jpg pl_snowycoast
Swiftwater Pl swiftwater.jpg pl_swiftwater
Terror Pl terror event.png pl_terror_event
Thunder Mountain PL Thunder Mountain.png pl_thundermountain
Upward Engineer Update Upward.png pl_upward
Wutville Pl wutville event.png pl_wutville_event

Pommilasti Kisa

Pommilasti Kisa kartat kantavat plr_ etulitteen; Yhteisö kartat ovat tunnistettavissa kursiivin kanssa.

Nimi Kuva Tiedostonimi
Banana Bay Bananabay main.jpg plr_bananabay
Bonesaw Plr hacksaw event.png plr_hacksaw_event
Helltower Plr hightower event centertower.jpg plr_hightower_event
Hightower Hightower.png plr_hightower
Nightfall Nightfall stage2.png plr_nightfall_final
Pipeline Pipeline.jpg plr_pipeline

Carts

Carts are the objective and focus of the Payload and Payload Race game modes.

Carts are attached to a line of railroad tracks; the objective being to push the cart along said tracks while the enemy team attempts to stop it. The cart is pushed by standing next to it – the more people, the faster it moves (up to a maximum of three – see Speeds section below). If any opposing team member gets near the cart, it is blocked and the cart will not move until all opposition is removed. If any buildings get in its way, the building is destroyed as the cart runs into it. The cart acts as a Level 1 Dispenser for the team that owns it by restoring health and providing ammo and metal. Unlike Level 1 Dispensers, the cart does not have a limit to the amount of metal it can give to Engineers. It will also provide ammo and health to Spies disguised as its team.

If a cart is left unattended on specifically marked slopes, it will naturally roll down backwards. The cart-pushing team must push it continuously to get it up such hills, whereas reaching an inclined slope becomes a sort of checkpoint that the cart cannot reverse past. As of the Engineer Update, the cart has a glowing, team-colored outline effect that enables its position to be identified through walls and from further away, allowing players to keep an eye on its whereabouts at all times.

Payload

In Payload mode, the BLU team must push a cart through a series of checkpoints and into the RED team's base within a certain amount of time. Reaching a checkpoint adds time to the timer. If a BLU player does not push the cart after 30 seconds have passed, the cart will start slowly moving backwards until it reaches a checkpoint/BLU spawn or a BLU player stands next to it again. If the cart is not moving backwards when time runs out Overtime will occur, which gives the attacking team five seconds to move the bomb or they lose. The timer resets each time the cart is touched.

Payload Race

In Payload Race mode, both teams are issued a cart. The teams must simultaneously push their cart through enemy territory while preventing the enemy team from doing the same. Unlike Payload maps, the cart will not move backwards after any length of time (unless it is on an inclined slope) and there is no time limit; the map only ends when one team successfully pushes their cart to the finish point. Payload Race maps tend to use rolling slopes much more than standard Payload maps. During Overtime, both carts will automatically move forward slowly to prevent Stalemates. Pushing one cart stops the other from moving forward by itself.

Lil' Chew Chew

On the Payload map Frontier, a substantially larger mechanized train engine known as Lil' Chew-Chew is used in place of the standard BLU cart. Providing cover from frontal attacks, the Train is capable of significantly damaging anyone who finds themselves (whether willingly or forcibly) in its mouth when it is moving forwards; the damage done increases as more players ride its rear platform to the point where three or more attackers cause it to deal an instant-kill. The platform also has a built-in BLU Dispenser, however, those riding on it will have trouble seeing directly in front of the cart as the main body of the train is in the way. It has a noticeably increased pushing range when compared to normal carts.

Cart speeds

The cart speed depends on the amount of people (the multiplier) that are pushing. Currently, all Standard Payload maps use the same speeds. Speeds are measured in Hammer units per second. Note that the capture limit is 3 players, and any additional players who push it will not increase the speed further.

Kerroin Nopeus Vauhti
Takaperin -9 -10%
x1 50 55%
x2 70 77%
x3 90 100%

Related achievements

Leaderboard class scout.png Scout

Toiveet tyhjiksi
Toiveet tyhjiksi
Tyrmää 50 vihollista, jotka ovat valtaamassa pistettä tai työntämässä kärryä.


Leaderboard class soldier.png Soldier

Kollaa kestää
Kollaa kestää
Puolusta valtauspistettä 30 kertaa.


Ajoneuvoon nouse
Ajoneuvoon nouse
Aja kärryn kyydissä 30 sekuntia.


Leaderboard class demoman.png Demo

Ylämaan ylpeys
Ylämaan ylpeys
Tapa 25 pelaajaa jotka puolustavat valloituspistettä tai vaunua.


Hattutemppu
Hattutemppu
Tapa kolme vihollista jotka ratsastavat tai työntävät vaunua yhdellä tahmapommi(e)n räjäytyksellä kolme erillistä kertaa.


Leaderboard class heavy.png Heavy

Volgan lautturi
Volgan lautturi
Kerää 50 pistettä lastin työntämisestä pommilastikartoilla.


Kuljetus seis
Kuljetus seis
Pysäytä vihollisen pommilasti 25 kertaa.


Leaderboard class engineer.png Engineer

Ei-kenenkään-maa
Ei-kenenkään-maa
Tapa vartiotykillä 25 vihollisen pelaajaa, jotka ovat valtaamassa pistettä.


Leaderboard class spy.png Spy

Onko jo turvallista?
Onko jo turvallista?
Puukota selkään 50 vihollista, jotka ovat valtaamassa komentopisteitä.


Update history

29. huhtikuuta 2008 -päivitys (Gold Rush Update)

 • Added Payload mode.
 • Added map: Gold Rush.

19. elokuuta 2008 -päivitys (Heavy Update)

 • Added map: Badwater Basin.
 • Added proper handling of cart blocking recognition to Payload maps

21. toukokuuta 2009 -päivitys (Sniper vs. Spy Update)

 • Added maps: Hoodoo and Pipeline.

8. heinäkuuta 2010 -päivitys (Engineer Update)

 • Added maps: Hightower, Thunder Mountain, and Upward.

24. helmikuuta 2011 -päivitys (Community Map Pack Update)

 • Added maps: Frontier and Nightfall.

23. kesäkuuta 2011 -päivitys (Über Update)

 • Added map: Barnblitz.

17. huhtikuuta 2012 -päivitys

 • [Dokumentoimaton] Payload carts no longer maintain player overheal.

10. toukokuuta 2012 -päivitys

 • Added Enabled/Disabled inputs for the mapobj_cart_dispenser entity.

27. kesäkuuta 2012 -päivitys

 • Fixed cases where the Payload HUD looked like the cart is still on a hill when it isn't.

1. helmikuuta 2013 -päivitys

 • Fixed exploit where players could be pushed into enemy spawn rooms by the Payload cart.

Unused content

The following models are present in the game files.

Bugs

The cart spinning bug.
A cart derailed from the track.
 • The cart may sometimes randomly spin vertically.
 • The capture progress HUD sometimes does not report how many players are pushing the cart. It may also display the cart as being blocked when it is not.
 • Dying due to the cart explosion causes the Deathcam to focus on a specific point of the map while displaying the name of an opponent, even if no enemy was involved in the player's death.
 • It is possible to derail the cart as it is falling by launching it with an explosion. This works because it becomes a physics prop when it reaches the end of the track.
 • A very rare glitch occurs when the doors to BLU will not open, and the map will stay in Setup Time. The cart will slowly push itself and cannot be blocked.

Trivia

Concept drawing depicting a different style of cart.
 • Oletus pommikärry pitää muodon "Fat Man" imploosiovaara-tyyli plutooni atomi pommia. Tämän tyyppinen pommi tiputettiin Nagasakissa Maailmansota II aikana.
 • Originally, an Engineer could upgrade the Dispenser on the cart, allowing it to give increased healing, ammo, and metal. This has since been fixed.
 • Hoodoo uses a different cart model. The map description reveals the cart to be carrying a "dirty bomb" – a nuclear explosive consisting of little more than radioactive material strapped to conventional explosives, such as TNT.
 • On all of the carts, there is a Heavy quote written into the paintwork:
  • The default cart bears the words 'Cry some more' scratched into the paintwork.
  • The Hoodoo cart has the words 'So much blood!' painted in white on the front-most barrel and the word 'Bonk' written in dust underneath one of the straps (most likely by the Scout).
  • Lil' Chew-Chew bears the words 'All of you are dead!' scratched into the paintwork in front of the smoke stack.
 • The light on the Payload cart is the same as the one duct-taped on the Combat Mini-Sentry Gun.

Gallery

Carts

Concept art