Metal/sv

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Metall
Metal image
Uppplockningstyp: Byggnad & Ammo

Metall är en tillgång tillägnad Ingenjören. Han skapas med 200 metall, vilket är fullt. Den används vid konstruktion och reparering av Ingenjörens byggnader, och kan tillhändahållas på flera sätt, nämligen från:

  • tappade vapen från döda karaktärer (+100)
  • Utmatare (+40 per sekund)
  • Bitar från förstörda byggnader(+15 för varje del)
  • Ammunition (+40 eller +100)
  • återställningsskåp (återfyller till 200 metall)