Geniets Löshår

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Look smart and clever at the same time
Geniets Löshårs publicitetskommentar

Geniets Löshår är ett diverseföremål för Teknikern. De är ett par polisonger samt ett vitt rufsigt hår och en mustasch.

Föremålet hade namnet "Maths-Enhancing Hair-Do" i kampanjmaterialet på Australisk Jul 2011s-uppdateringssida på TF2s Officiella Hemsida och Weta Workshops hemsida.

Föremålsuppsättning

Huvudartikel: Föremåluppsättningar
Dr. Grordborts Genipaket
Item icon The Brainiac Pack Bundle.png
Geniets Löshår
Brainiac Hairpiece
Effekter

Ingen inverkan

Tillverkning

Se även: Tillverkning

Ritning

Förfinad Metall Pomson 6000 Möjliga Resultat
Item icon Refined Metal.pngx4 + Item icon Pomson 6000.png =
Item icon Brainiac Hairpiece.png Item icon Brainiac Goggles.png
Förfinad Metall Eureka-effekten Möjliga Resultat
Item icon Refined Metal.pngx4 + Item icon Eureka Effect.png =
Item icon Brainiac Hairpiece.png Item icon Brainiac Goggles.png

Uppdateringshistorik

December 15, 2011 Patch (Australisk Jul 2011)

  • Geniets Löshår lades till i spelet.

Buggar

  • I butiksvyn bär Teknikern på sin arbetshjälm, vilket får håret att klippa igenom hjälmen.
  • Detta diverseföremål har markanta klippningsproblem med de flesta av Teknikerns hattar.