Showdown

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
POW! Ha ha!
Tung Artilleristen

När man hånar med Knytnävarna eller Saxxyn utrustad, kommer den Tunga Artilleristen härma ett snabbdrags, Pistol Showdown, resulterande i omedelbar död för fiender som är långsamma, ovetande eller som har otur att vara i vägen.

Olikt många dödshån måste Showdown siktas manuellt; hånet är en osynlig kula som avfyras i den riktningen som spelaren står mot vid det tillfället. På grund av detta kan den siktas i vilken riktning som helst, inkluderar rakt upp eller ned och kan missa fienden även om denne är mitt framför Tung Artilleristens "pistolhand".

Gemenskapstestning har visat att avståndet som detta hån kan döda från är ganska respektabel för en sådan situationsartad attack. Hånet kan och kommer att döda spelare som står så långt bort som 9 spelare skulle på rad, oavsett klass, då Tung Artilleristen hånar i en horisontell riktning, eller ungefär längden på en av förvaringsengeterna på Granary. Hånets vertikala räckvidd är ungefär avståndet mellan marken och andra våningens tak på 2Fort.

Som med alla dödshån kan detta hån användas för att döda spelare under förnedring och dödlägen.

Skada och Funktionstider

Se även: Skada
Skada och Funktionstider
Skada
Point blank 400-500
Medium-distans 400-500
Lång-distans N/A
Mini-kritisk träff 675
Funktionstider
Tidsläng av hån 3
Värdena är ungefära och determinerades genom gemenskaps-testning.

Relaterade Framsteg

Leaderboard class heavy.png Heavy

Skenprocess
Skenprocess
Döda en fiende genom att håna.

Uppdateringshistorik

Augusti 19, 2008 Patch (en Tung Uppdatering)

  • Hånet dödar nu de som befinner sig framför den Tunga Artilleristen.

Oktober 6, 2010 Patch

  • Gorbatjovs Rushande Uppercut använder nu boxningshånet och alla boxningsvapen går nu under typen "Boxningshandskar" istället för "Knytnävar".

Kuriosa

  • Innan den Tunga Uppdateringen, fanns det tre olika dialoger som var associerade med detta hån. När det blev ett dödshån så togs dessa dialoger bort.

Se även