Hövisk Harnesk

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Courtly Cuirass är ett gemenskapsskapat kosmetiskt föremål till Spanaren. Den ersätter Spanarens ursprungliga armar med en glänsande metallarmering, liknande till de som medeltida riddare använde.

Courtly Cuirass blev bidragen till Steamverkstaden under namnet "Shining Armor."

Uppdateringshistorik

Maj 11, 2016 Patch

  • Courtly Cuirass lades till i spelet.

Galleri

Se även