Snowycoast

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Snowycoast
Pl snowycoast.jpg
Grundlæggende information
Banetype Payload
Filnavn: pl_snowycoast
Last updated: December 17, 2015
Udvikler(e): E-Arkham
FissionMetroid101
Bane-information
Miljø: Sne
Scenarie: Sneende, Nattetid
Miljøfarer: Faldehul
Bane-genstande
Healthico.png Helbredelsespakker: Smallhealth.png ×10   •   Mediumhealth.png ×9   •   Largehealth.png ×3
Ammoico.png Ammunitionskasser: Smallammo.png ×1   •   Mediumammo.png ×16   •   Largeammo.png ×5
Map Photos
Menu photos pl snowycoast.png
Map Overview
Snowycoast overview.png

Snowycoast er en Sne-tematiseret fællesskabs-lavet Last-bane med et stadie, som originalt var del af Lejesoldater mod Rumvæsner-konkurrencen, som fandt sted før Invasion-opdateringen. Banen indeholder en varians af bevægende passager og flankeruter, såvel som mange rumvæsen-relaterede ting rundt omkring på banen, da den originalt var skabt til Invasion-opdateringen. Det er primært en åben bane med få bygninger og mineskakter, der opdeler ruten langs sporet. Det sidste erobringspunkt er en flyvende tallerken, som BLÅ skal aflevere vognen til for at destruere den og vinde.

Snowycoast blev gjort til en officiel bane med Tough Break-opdateringen.

Steder

Checkpunkt A

 • BLÅ Spawn: BLÅ's første soawn har tre udgange. En side-udgang til højre, og en front og side-udgang, der vender mod vognen.
 • Side-struktur: En lille rute til højre ved siden af det første checkpunkt.
 • Undergrunds-passering: En rute til Checkpunt B's kamppladser, som er tilgængelig fra en åbning på den højre side af checkpunktet. Ruten åbner ikke op, indtil Checkpunkt A er blevet erobret af BLÅ.
 • Hældning: Vognens hældnings-rute til venstre.

Checkpunkt B

 • RØD Spawn: RØD's første spawn har to udgange. En på den højre side, som leder tættere til kamppladserne, og en foran det andet kontrolpunkt.
 • Quonset-hytte: En lille struktur ved siden af checkpunktet.
 • BLÅ Spawn: Til højre for checkpunktet er et sekundært BLÅ't spawn, som vil åbne, når checkpunktet er blevet erobret.

Checkpunkt C

 • Vogn-port: Efter erobringen af det andet checkpunkt, skal BLÅ vente i få sekunder før porten foran checkpunktet åbner. Døråbningerne nær porten vil automatisk åbne.
 • Miner: Minerne har to tunneller. Lige ud er den primære vogn.rute, og til højre er en lille tunnel til flanker.
 • BLÅ Spawn: BLÅ's tredje, og sidste, spawn, overser indgangen til minerne. Den vil åbne, når det tredje checkpunkt er erobret.

Sidste Checkpunkt

 • RØD Spawn: Det sidste RØD'e spawn har tre udgange. En front-udgang, der leder til Udgravnings-pladsen. En anden front-udgang, der leder til porten. En side-udgang, der leder til Checkpunkt C.
 • Lukket Port: Ruten til UFO'en er skåret af med en central port-station. Når vognen, når det udpeget sted, vil den store port begynde at åbne sig langsomt. Der er to ruter til venstre og til højre for porten.
 • Udgravnings-plads: Området foran UFO'en. BLÅ skal skubbe vognen op af den lille rampe for at vinde, men hvis en spillere ikke skubber, vil vognen øjeblikkeligt falde tilbage.


Strategi

Hovedartikel: Fællesskabets Snowycoast strategi

Opdateringshistorik

17. december 2015-opdateringen (Tough Break-opdateringen)
 • Tilføjede Snowycoast til spillet.

7. januar 2016-opdateringen

 • Fiksede adskillige utilregnede siddepinde.
 • Fiksede at man kunne skade gennem opsættelses-portene.
 • Tilføjede nogle hegn og noget dække inden i BLÅ's første spawn for at reducere spam-vinkler.
 • Tilføjede en ekstra genforsyning i BLÅ's første spawn og RØD's sidste spawn.
 • Flyttede medium helbredspakke ved første punkt tilbage mod BLÅ's side af flaskehalsen.
 • Ændrede kollision på større ræling for at tillade projektiler.
 • Tilføjede noget dække til sentry-platformen inden i sidste.
 • Justerede belysning/detaljering ved trappen til andet punkts lave flank for at gøre den mere øjensynlig.
 • Quonset-hytte Sniper dæk løftet.
 • Spawn-steder i RØD's første spawn flyttet længere fra døren.
 • Tilføjede vinduer til den primære indgang ved RØD's første spawn.
 • Justerede det snævre hegn nær RØD spawn.
 • Forhindrede at bygge Teleportere ved kanten af spawn-døre.
 • Fiksede en udnyttelse, der relaterede til BLÅ's anden fremadrettet spawns indgange.
 • Tilføjede noget logik for at forhindre spillere i at sidde fast, når RØD 's første spawn lukker.
 • Ændrede hvordan RØD spawn flytter spillere til deres sidste spawn, når andet punkt er erobret (dræber og respawner ikke længere).
 • Udskiftede aflæsnings-lastbil i hundehuse med kasser.
 • Dør nær RØD's første spawn åbner nu når vognen nærmer andet punkt, i stedet for efter erobring.
 • Skiftede primær udgang og vindue i RØD's sidste spawn.
 • Justerede placeringer af helbred og ammunition nær RØD's sidste spawn.
 • Fiksede varierende svævende objekter.
 • Fiksede nogle tekstur-opstillings-problemer i tunnelerne.
 • Fiksede sted på sidste rampe, som ville stoppe vognen fra at rulle tilbage.
 • Fiksede nogle glatninger/geometri-problemer på kasserne ved sidste.
 • Reducerede størrelsen på drabs-zone for faldende kasser under finale.
 • Tilføjede banens menu-fotoer.

29. februar 2016-opdateringen

 • Justerede varierende spawn-punkter vendinger for at gøre side-udgange mere øjensynlige.
 • Justerede genforsyningskabinetternes position i RØD's første spawn.
 • Tilføjede klippeafsats til andet punkts flankerute-vindue.
 • Justerede almindelige sentry-reder ved andet punkt.
 • Tilføjede stærkere lys til den nedre flankerutes indgange.
 • Dør nær RØD's første spawn åbner nu ved A erobring og lukker ved sidste skot-åbning.
 • RØD bliver ikke længere forceret respawn, når andet punkt er erobret.
 • Tilføjede lille spawn for RØD, når andet punkt er erobret, aktiv indtil BLÅ skubber igennem hundehuse.
 • Justerede timing af flanke-dørene ved andet punkt og i minerne.
 • Opdaterede dør-tekstur for flanke-udgang ved andet punkts punkt-port.
 • Forbedrede forsvarligheden og forstørrede tredje punkt.
 • Justerede tredje erobrings positioner.
 • Justerede helbred og ammunition ved tredje punkt.
 • Opdaterede dør-telstur for flanke-udgang ved minerne
 • Ændrede en medium ammunitions-kasse ved sidste til en fuld ammunition-kasse.
 • Tilføjede dør til afsats ved sidste for at forbedre RØD's forsvarlighed (lukker når skot åbner).
 • Tilføjede tredje punkts udgang til BLÅ's sidste fremad-spawn.
 • Forbedrede forsvarlighed af afsatser ved sidste inden i bygningen.
 • Tilføjede nyt drop-down område til RØD's sidste.
 • Justerede belysning i adskillige områder.
 • Fiksede dx-instillinger på lygte-objekter.

25. april 2016-opdateringen

Galleri

Se også