Buzownik

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Nawet się nie zdyszałem!
Skaut po użyciu Odlotu

Buzownik (oryg. Soda Popper) jest stworzoną przez społeczność bronią pierwszorzędną dla Skauta. Jest to zepsuta Siła Natury z naciętymi lufami, naprawiona kilkoma czarnymi paskami oraz puszką Kryt-o-Coli zaczepioną poniżej.

Buzownik oferuje o 25% szybsze przeładowywanie niż Siła Natury i o 50% szybszy strzał niż podstawowa Dubeltówka. Jednakże może załadować tylko dwa strzały naraz, a mechanizm przeładowywania nie różni się od Siły Natury. Przeładowywanie broni zawsze zużyje dwa naboje nawet w przypadku wystrzelenia tylko jednego naboju z magazynka.

Dodatkowo, po uzbrojeniu w Buzownik, na HUDzie ukaże się wskaźnik Odlotu, który będzie się ładował podczas zadawania obrażeń dowolną bronią (nawet drwinami). Żeby naładować pasek, należy zadać 350 obrażeń, co jest równe 4 strzałom z Dubeltówki z bardzo bliska, 16 strzałom z Pistoletu z bliska lub 10 uderzeniom z Kija.

Kiedy wskaźnik jest pełny, wciśnięcie drugorzędnego ognia (domyślnie MOUSE2) aktywuje tryb Odlotu, który na 10 sekund daje zdolność dodatkowych pięciu skoków (razem 6) i jasno-fioletową poświatę do aktualnie używanej broni. Podczas aktywnego Odlotu gracz słyszy dźwięki uderzania go Postępowaniem Dyscyplinarnym, aktywna broń będzie świeciła się na jasno-fioletowo, a Atomizer nie będzie miał żadnych efektów (nie pozwoli na jeszcze jeden skok).

Obrażenia i czasy funkcjonowania

Zobacz też: Obrażenia
Obrażenia i czasy funkcjonowania
Rodzaj strzału Nabój
Typ obrażeń Pocisk
Na odległość czy do walki wręcz? Na odległość
Obrażenia
Maksymalny przyrost obrażeń 175% 10.5 / pocisk
Bazowe obrażenia 100% 6 / pocisk
Maksymalny spadek obrażeń 52.8% 3.168 / pocisk
Ilość śrutu 10
Z bliska 11-105
Średni zasięg 6-60
Daleki zasięg 3-30
Rozrzut śrutu 30:1
Krytyczne 18 / pocisk
Minikrytyczne 8.1 - 14.2 / pocisk
Czasy funkcjonowania
Odstęp między atakami 0.3125 s
Przeładowywanie 1.1333 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Zestaw przedmiotów

Osobny artykuł: Zestawy przedmiotów
Fan nr 1
Item icon Timbuk-Tuesday Bundle.png
Efekt

Brak efektu

Demonstracja

Wytwarzanie

Zobacz też: Wytwarzanie

Plany wytwarzania

Metal z odzysku Bonk! Atomowy kop Siła natury Buzownik
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Bonk! Atomic Punch.png + Item icon Force-A-Nature.png = Item icon Soda Popper.png
Żeton klasy - Skaut Żeton slotu - podstawowy Metal ze złomu Możliwe rezultaty
Item icon Class Token - Scout.png + Item icon Slot Token - Primary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Shortstop.png Item icon Force-A-Nature.png Item icon Soda Popper.png Item icon Baby Face's Blaster.png
Item icon Back Scatter.png

Jako składnik wytwarzania

Metal rafinowany Broń z zestawu Fan nr 1 Bonk Boy
Item icon Refined Metal.pngx4 + Item icon Soda Popper.pngItem icon Winger.pngItem icon Atomizer.png = Item icon Bonk Boy.png
Metal z odzysku Buzownik Dupalacz Flogistynator
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Soda Popper.png + Item icon Backburner.png = Item icon Phlogistinator.png

Wariant Kuriozum


Historia aktualizacji

Aktualizacja z 23 czerwca 2011 (Überowa aktualizacja)
 • Buzownik został dodany do gry. Odlot aktywuje się automatycznie po zapełnieniu wskaźnika i nagradza użytkownika 8-sekundową premią minikrytyczną do wszystkich broni.

Aktualizacja z 27 czerwca 2011

 • Naprawiono problem, który zapobiegał użyciu nowych przedmiotów Skauta w wytwarzaniu.

Aktualizacja z 28 czerwca 2011

 • Dodano/ulepszono siły odrzutu/wyciągnięcia/krytycznego trafienia/przeładowania dla wszystkich nowych broni w Überowej aktualizacji.

Aktualizacja z 26 lipca 2011

 • Skorygowano losowy rozrzut Buzownika.

Aktualizacja z 1 grudnia 2011

 • [Nieudokumentowane] Dodano wariant Buzownika w jakości Kuriozum.

Aktualizacja z 11 stycznia 2012

 • [Nieudokumentowane] Buzownik został dodany jako składnik wytwarzania Flogistynatora.

Aktualizacja z 9 lutego 2012

 • Ulepszono modele i tekstury Buzownika.[1]

Aktualizacja z 4 września 2012

 • Zmieniono atrybuty:
  • Zmieniono rozmiar magazynka z -60% do -66%.
  • Funkcje broni nie zostały zmienione.

Aktualizacja z 12 listopada 2013

 • [Nieudokumentowane] Dodano wariant Buzownika w jakości Kolekcjonera.

Aktualizacja z 20 grudnia 2013

 • Zmieniono atrybuty:
  • Odlot nie daje już obrażeń mini-krytycznych.
  • Dodano tryb Odlotu, który po aktywacji pozwala na wykonanie pięciu dodatkowych skoków.
  • Tryb Odlotu włącza się po naładowaniu wskaźnika (domyślnie) MOUSE2.

Aktualizacja z 7 lutego 2014

 • [Nieudokumentowane] Buzownik może od teraz zadawać losowe obrażenia krytyczne.

Aktualizacja z 2 lipca 2015 #1 (Siła charakteru)

 • Zaktualizowano opis, aby lepiej przedstawić cechy broni.

Aktualizacja z 7 lipca 2016 (Poznaj wroga swego)

 • Zmieniono atrybuty:
  • Dodano "Przy trafieniu: ładuje Odlot".
  • Usunięto możliwość budowania Odlotu przy bieganiu.

Aktualizacja z 8 lipca 2016

 • Naprawiono błąd, za pomocą którego dało się naładować pasek Odlotu, zadając sobie obrażenia.

Aktualizacja z 2 sierpnia 2017 #1

 • Kuriozalna część: Zabójstwa krytyczne może zostać dodana do wariantu kuriozum Buzownika.

Aktualizacja z 21 grudnia 2017 (Śnięta 2017)

Błędy

 • Odlot może być aktywowany po przegranej rundzie.
 • W rozdzielczościach o stosunku 4:3, pasek naładowania Odlotu będzie się pokrywał z elementami HUD'a.
 • W oknie wyboru klasy, nabój przenika przez tylną część Kryt-o-Coli.
 • Gdy Odlot zostaje aktywowany i gracz wtedy odwiedzi Szafkę z zaopatrzeniem aby zmienić bronie, to efekt Odlotu z Buzownika będzie także widoczny na zamienionych broniach, do momentu skończenia się Odlotu.

Ciekawostki

 • Buzownik ma na łuskach od naboi symbol promieniowania (angielski) (☢). [2]
 • Mimo że doczepiona do luf jest Kryt-o-Cola, do wytworzenia broni jest potrzebny Bonk! Atomowy Kop. Wczesne wersje Buzownika miały doczepiony do luf Bonk! Atomowy Kop.

Galeria

Odniesienia

Zobacz też