Spluwa sprzątacza

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Święty dooley!!
Snajper po aktywacji paska "O KURKA"

Spluwa Sprzątacza jest bronią drugorzędną dla Snajpera. Jest to mały, czarny pistolet maszynowy z dużym tłumikiem, uchwytem do ładowania, celownikiem i złożonym składanym szkieletem.

Spluwa sprzątacza posiada pasek „O KURKA”, który zostaje wypełniony po zadaniu 100 pkt. obrażeń tą bronią. Gdy zostanie on wypełniony, naciśnięcie ataku alternatywnego (podstawowy klawisz: MOUSE2) gdy Spluwa sprzątacza jest wyciągnięta, aktywuje 8-sekundową premię obrażeń mini-krytycznych, która działa na wszystkich wyposażonych broniach.

Wadą tej broni jest to, że posiada 20% mniejszy magazynek niż PM (20 pocisków) i ma 25% wolniejszą częstotliwość atakowania oraz nie może zadawać losowych trafień krytycznych.

Tłumik Spluwy sprzątacza sprawia, że broń ma cichszy dźwięk strzelania.

Spluwa Sprzątacza została dodana do Warszatu Steam pod nazwą "Street Sweeper".

Obrażenia i czas funkcjonowania

Zobacz też: Obrażenia
Obrażenia i czasy funkcjonowania
Rodzaj strzału Hitscan
Typ obrażeń Pocisk
Na odległość czy do walki wręcz? Na odległość
Obrażenia
Maksymalny przyrost obrażeń 150% 12
Bazowe obrażenia 100% 8
Maksymalny spadek obrażeń 52.8% 4
Z bliska 8-12
Średni zasięg 4-6
Daleki zasięg 4-5
Krytyczne 24
Minikrytyczne 11-16
Czasy funkcjonowania
Odstęp między atakami 0.13 s
Przeładowywanie 1.1 s
Nabranie celności 1.25 s
Wartości są przybliżone i ustalone poprzez testy społeczności

Zestaw przedmiotów

Osobny artykuł: Zestawy przedmiotów
Miejski profesjonalista
Item icon Urban Professional Bundle.png
Efekt

Brak efektu

Demonstracja

Wytwarzanie

Zobacz też: Wytwarzanie

Plany wytworzenia

Metal z odzysku Bandyta z buszu Spluwa sprzątacza
Item icon Reclaimed Metal.png + Item icon Bushwacka.pngx3 = Item icon Cleaner's Carbine.png
Żeton klasy - Snajper Żeton slotu - pomocniczy Metal ze złomu Możliwe rezultaty
Item icon Class Token - Sniper.png + Item icon Slot Token - Secondary.png + Item icon Scrap Metal.png =
Item icon Jarate.png Item icon Razorback.png Item icon Darwin's Danger Shield.png Item icon Cleaner's Carbine.png
Item icon Cozy Camper.png

Wariant kuriozum


Powiązane osiągnięcia

Leaderboard class sniper.png Snajper

Po trzykroć ofiara
Po trzykroć ofiara
W ciągu jednej rundy zabij przeciwników 3 różnymi broniami.


Historia aktualizacji

Aktualizacja z 27 czerwca 2012 (Aktualizacja Pyromanii)
 • Spluwa Sprzątacza została dodana do gry.

Aktualizacja z 5 lipca 2012

 • Dodano nową siłę odrzutu dla Spluwy sprzątacza
 • Dodano więcej szczegółów do przeładowywania Spluwy sprzątacza.

Aktualizacja z 7 lutego 2014

 • Zmieniono atrybut:
  • Zmieniono efekt z dawania krytów do zabójstwie na 3 sekundy na dawanie minikrytów na 8 sekund.

Aktualizacja z 1 kwietnia 2014

 • [Nieudokumentowane] Dodano jakość Kuriozum.

Aktualizacja z 17 grudnia 2015 (Aktualizacja Śniąteczne fatum)

 • Zmieniono atrybuty:
  • Zwiększono częstotliwość ataku z -35% do -25%.
  • Dodano miernik "O KURKA", który jest wypełniany poprzez zadawanie obrażeń
  • Mini-krytyki nie są już aktywowane po zabójstwie, zamiast tego są aktywowane przez naciśnięcie ataku alternatywnego, gdy miernik "O KURKA" zostanie wypełniony
 • [Nieudokumentowane] Usunięto możliwość wykonywania drwin, mając tą broń.

Aktualizacja z 7 lipca 2016

 • Usunięto ukryty atrybut "+10% podatności na obrażenia mając aktywne mini-krytyki".

Aktualizacja z 16 stycznia 2017

 • Naprawiono błąd Spluwy sprzątacza, przez który nie można było wykonywać drwin mając tą broń.

Aktualizacja z 14 lutego 2017

 • Naprawiono błąd, przez który paski "O KURKA" nie wypełniał się, gdy zadawano obrażenia budowlom, bossom lub czołgowi.

Błędy

 • Czasem pasek "O KURKA" nie wypełnia się gdy zadaje się obrażenia wrogom, nawet jeśli gracz zadał wystarczająco obrażeń aby aktywować tą umiejętność broni.
 • Patrząc z punktu widzenia świata, wylot wydaje się przebiegający równo z lufą.

Ciekawostki

 • Nazwa nawiązuje do filmu Leon Zawodowiec, gdzie główny bohater odnosi się do siebie jako "czyściciela" zamiast zamachowca.

Galeria

Zobacz też