Sunshine

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
Sunshine
Sunshine main.jpg
Podstawowe informacje
Rodzaj mapy Punkty kontrolne
Nazwa pliku: cp_sunshine
Autorzy: Rebecca "phi" Ailes
Kimberly "iiboharz" Riswick
Sebastian Grus
Mellowretro
Tim "SedimentarySocks" BL
Znajdźki na mapie
Healthico.png Apteczki: Smallhealth.png ×10   •   Mediumhealth.png ×10
Ammoico.png Skrzynki z amunicją: Smallammo.png ×4   •   Mediumammo.png ×14
Widok mapy
Sunshine overview.png
Czuje że mapa jest dobrze rozplanowana.
Phi o swojej mapie

Sunshine to mapa stworzona przez Phi'a. Jest to mapa przeznaczona do gry współzawodniczej w formacie 6v6. Mapa korzysta ze standardowego układu, który znajduje się na innych mapach 5CP, posiada mid (środek), po jednym punkcie przed midem i na końcu mapy, są także dodatkowe bazy, odblokowywane za każdy zdobyty punkt który znajduje się po midzie. Mapa ta jest wykorzystywana w rozgrywkach w ligach ESEA, ETF2L i UGC. Przeciwnie do tego co się powszechnie sądzi, Sunshine nie jest mapą inspirowaną przez inne, również przeznaczone do trybu 5CP, jednakże stawia przedostatni punkt na strukturze przypominającej spiralę, z dwoma małymi chokepointami, które prowadzą na mida.

Sunshine stał się oficjalną mapą wraz z aktualizacją Poznaj wroga swego, a wersja Halloween została wydana wraz z aktualizacją Scream Fortress 2015, pod nazwą Sinshine.

Lokalizacje

Trzeci punkt kontrolny

 • Dzwonnica: Dzwonnica służy jako środkowy punkt. Możesz do niej dostać się od frontu lub tyłu, możesz też wejść przez którąś z dziur, które znajdują się po obu bokach
 • Trzecia baza: Po obu bokach dzwonnicy znajduje się także trzecia baza. Baza ta staje się dostępna po zdobyciu punktu drugiego lub czwartego

Drugi i czwarty punkt kontrolny

 • Latarnia: Obie drużyny mają własne latarnie, w kolorze danej drużyny, które służą jako drugi i czwarty punkt kontrolny.
 • Platforma dla Snajperów: Za latarnią jest platforma, która jest używana jako punkt widokowy dla Snajperów.
 • Druga baza: Obok latarni znajduje się druga możliwa baza. Staje się ona dostępna po zdobyciu trzeciego punktu kontrolnego

Pierwszy i piąty punkt kontrolny

 • Baza: Baza posiada dwa wyjścia, po lewej i prawej. Po środku jest okno, przez które wyłącznie ci co są w środku, mogą zobaczyć gdzie są wrogowie
 • Platforma: Na platformie znajduje się pierwszy i piąty punkt kontrolny. Jest on osłonięty przez rakiety i ścianę, ale jest on także odsłonięty po obu bokach.
 • Korytarz: Korytarze znajdują się po obu stronach tego obszaru. Dodatkowo jest alternatywna, podziemna ścieżka, pomiędzy lewym i prawym korytarzem.


Strategia

Osobny artykuł: Społeczna strategia dla Sunshine

Czasy przejmowania punktów kontrolnych

Punkty kontrolne Mnożnik Sek.
Punkty kontrolne 1 i 5 ×1
4 ,600
×2
3 ,067
×3
2 ,509
×4
2 ,208
Punkty kontrolne 2 i 4 ×1
14 ,000
×2
9 ,333
×3
7 ,636
×4
6 ,720
Punkty kontrolne 3 ×1
22 ,000
×2
14 ,667
×3
12 ,000
×4
10 ,560


Dziennik zmian

Jest to dziennik dla zmian zrobionych przed oficjalnym dodaniem mapy.
Lista zmian:

rc10

 • Zablokowano pole widoku od kawiarni na drugi punkt
 • Podwyższono wysokość pewnych drzwi o 8 jednostek
 • Przeniesiono osłonę z kawiarni na mida, aby gracze znajdujący się na "tetrisie" nie mogli wiedzieć wrogów atakujących przez kawiarnie
 • Przeniesiono i podwyższono przejście od kawiarni, aby ułatwić atakowanie przez tą lokalizację
 • Przeniesiono wyżej położony teren obok latarni na dół o 48 jednostek, przylegając ten teren z wyżej położonym wyjściem od lobby
 • Poszerzono górne wyjście z lobby, aby ułatwić walkę
 • Zmieniono osłonę przy kwiatach/dolinie aby nie pozwolić graczom na stanie na siatce, gdyż pozwalało to im zobaczyć zbyt wiele
 • Przeniesiono grupę beczek przy drzwiach obok ostatniego punktu, do tyłu, o 32 jednostek
 • Podniesiono siatkę między choke'm i drugim punktem o 32 jednostek, aby zablokować pole widoku
 • Zrobiono dziurę między lewą a prawą częścią lobby
 • Naprawiono wizualny glitch związany z oknami w ostatniej bazie
 • Uproszczono kącik w dolnym lobby
 • Przeniesiono górną część choke na ostatni punkt do przodu, tworząc nową przestrzeń dla obu drużyn w której mogą walczyć - wejście jest teraz bliżej ostatniego punktu
 • Podniesiono siatkę obok górnej strony choke'a aż do sufitu, aby nie pozwolić graczom na stanie na jej szczycie
 • Duże zmiany do strony obszaru, po której leżą drzwi przy ostatnim punkcie: jeśli przejdziesz przez drzwi, to zostaniesz zauważony
 • Przeniesiono drzwi, eliminując przy tym linie widoku od drzwi na ostatni punkt
 • Przeniesiono geometrię w części lobby gdzie są drzwi, aby zachęcić drużyny do częstszego korzystania z tej strony lokalizacji i żeby linie widoku bardziej współgrały z tą lokalizacją
 • Wypełniono zbędny obszar, który kiedyś łączył to co było sekretem
 • Zmieniono teren na midzie, tak, aby linia widoku pod kościołem nie była możliwa do wykorzystania
 • Dodano deski pod kościołem, aby linia widoku pod kościołem, od choke'a do choke'a, była niemożliwa do wykorzystania
 • Skrócono wejścia po dłuższej stronie kościoła, aby widoczność od strony chaty była bardziej ograniczona

rc9

 • Zredukowano wagę pliku mapy
 • Poprawiono wydajność i ogólnie dopracowano optymalizację mapy
 • Od teraz nie można stanąć na drewnianej palecie na ostatnim, co pozwalało spojrzeć w stronę lobby
 • Dopracowano kolizje na strukturze za ostatnim punktem
 • Poprawnie ustawiono teksturę na metalowych belkach
 • Zmieniono wszystkie models/props_spytech/computer_wall03.mdl na *_wall04
 • Dodano drewnianą paletę, aby zablokować wąskie pole widzenia od strony ostatniej bazy
 • Przeniesiono średnią skrzynkę z amunicją na dolnym podłożu, na ostatnim punkcie, ponownie na stare miejsce
 • Poprawiono grunt na midzie
 • Usunięto dwa światła które były ustawione na kwiat w dolinie
 • Wyłączono cienie dla drewnianych drzwi
 • Usunięto ławki na zewnątrz od bazy
 • Zablokowano kryjówkę w lobby
 • Lekko poszerzono wyżej położoną platformę w dolinie, w stronę mida.
 • Dodano skrzynkę nieopodal wyżej położonej platformie, w dolinie, aby pozwolić Skautom na wskoczenie tak
 • Odrobinę poszerzono drewnianą rampę prowadzącą na platformę na midzie
 • Trochę poszerzono wyżej położony grunt obok latarni
 • Załatano dziurę pod drewnianymi schodami obok następnej bazy przy midzie
 • Naprawiono błąd, przez który można było zobaczyć stronę nodraw danej bryły
 • Podwyższono wyżej położony grunt przy klatce schodowej nieopodal choka na ostatnim punkcie, o jakieś 48 jednostek
 • Naprawiono kamerę widza na ostatnim punkcie BLU, która była połączona z ostatnim punktem RED zamiast BLU
 • Dodano kamery widza na drugi punkt
 • Usunięto modele w rusztowaniu pod dachem, w górnym lobby (nad apteczką, zabieraną podczas rolloutów)
 • Usunięto taflowe modele "cegły" po stronie blu przy kwiatach i midzie
 • Usunięto zbędne bryły na suficie kawiarenki
 • Usunięto modele śmieci w kawiarence
 • Usunięto drobne detale przy przejściu nad drewnianym łukiem przy skrzynce z amunicją na drugim punkcie.
 • Dodano dodatkowe szczegóły do budynku na midzie - wszystko ma blockbullet i posiada kolizje.
 • Dodatkowe poprawki w optymalizacji
 • Dalsze ustalanie dystansu renderowania się modeli
 • Zmiany w oświetleniu, jest ono mniej oślepiające teraz

rc8 (w porównaniu do wersji RC7)

 • Usunięto podwójne drzwi
 • Zamiast tego, są to teraz cienkie, pojedyńcze drzwi
 • Cofnięto punkt przejścia do tyłu.
 • Pozbyto się pola widokowego wprost na drzwi
 • Przeniesiono skrzynkę do góry, aby pozbyć się pola widokowego które przechodziło nad skrzynką
 • Dodano beczkę obok sterty rekwizytów, aby nie pozwolić na obserwowanie obszaru z rogu
 • Trochę przeniesiono skrzynki w pokoju z kafelkami, aby gracze w bazie nie mieli dobrego pola widoku
 • Drzwi Tyler'a, czyli małe drzwi ustawione 45° od pokoju z kafelkami, zostały minimalnie przeniesione
 • Drobne zmiany w bazach
 • Przeniesiono szafkę z zaopatrzeniem do przodu
 • Ustawiono drzwi pionowo do dużej ściany na ostatnim punkcie, poprzednio były ustawione równolegle
 • Obniżono prawe drzwi, klatka schodowa jest teraz na zewnątrz od bazy, zamiast w środku
 • Dodano okna które leżą wyłącznie po jednej stronie - podobnie jak na snakewater
 • Usunięto sekret
 • Subtelne zmiany do strefy przejmowania ostatniego punktu
 • Usunięto komputery na których można było stać za ostatnim punktem
 • Naprawiono błędy związane z teleporterami
 • Wiele poprawek co do kolizji ogólnych jak i kolizji modeli
 • Wiele poprawek co do wydajności mapy, mapa powinna chodzić lepiej niż rc7
 • Zoptymalizowano occludery
 • Dodano hint brushe w wielu miejscach
 • Ustalono dystans renderowania się niektórych modeli
 • Optymalizacja modeli - usunięto pewne modele które były zbyt wymagające dla komputera, jak też usunięto pomniejsze drobne, zbędne elementy
 • Uproszczono krawędzie różnych dachów
 • Naprawiano wiele błędów związanych z oświetleniem i teksturami
 • Latarnia już się nie obraca
 • Dopracowano poszczególne elementy mapy
 • Dodano jelenia

rc1a

 • Naprawiono odbicia na mapie
 • Różne drobne zmiany

rc1

 • Usunięto jedną drogę i dodano nową na ostatni punkt
 • Sprawiono że Administratorka wypowiada swoje kwestie
 • Dodano HDR
 • Dodano 3D skybox
 • Uproszczono dolinę
 • Usunięto skały
 • Uproszczono wygląd niestandardowych tekstur
 • Dalsza optymalizacja mapy
 • Ogólne poprawki do mapy
 • Dodano więcej sekretnych jeleni

b2

 • Zmieniono wiele pomniejszych obszarów
 • Poszerzono lobby
 • Wygładzono różne części mapy
 • Dalsze poprawianie kolizji
 • Dalsza optymalizacja mapy

b1

 • Dodano detale na całej mapie
 • Zmieniono położenie niektórych apteczek
 • Dodano 'sekretny' obszar, podobny do tego na Gullywash, przy ostatnim punkcie
 • Poszerzono platformę obok ostatniego punktu
 • U wielu obszarów zmieniono geometrię
 • Dodano nowe, niestandardowe elementy do mapy.

a7

 • Kompletnie zmieniono drugi punkt
 • Dodano więcej detaili
 • Wiele pomniejszych zmian

a4b

 • Ogółem bardzo zmieniono drugi punkt
 • Zmieniono drogę flankującą tak, aby była bardziej otwarta i dostępna
 • Skrócono główny choke
 • Uproszczono inne drogi z drugiego punktu na mida
 • Zmniejszono strefę przejmowania na midzie
 • Lepsze i bardziej "gładsze" kolizje i ścieżki wokół i pod punktem
 • Dół na drugim punkcie został przeniesiony bliżej punktu
 • Trochę wyprostowano podziemną flankę
 • Trochę poszerzono platformę przy ostatnim punkcie
 • Drobne zmiany do czasów odrodzeń
 • Dodano jeszcze więcej jeleni
 • Wiele pomniejszych zmian
 • Ogólna optymalizacja mapy

a3

 • Kompletnie zmieniono mida
 • Dodano więcej architektury OoB
 • Trochę zmieniono lobby
 • Dodano ścieżki i rampy, prowadzące do wcześniej niedostępnych miejsc
 • Wiele pomniejszych zmian

a2

 • Dodano drobne detale graficzne
 • Trochę ciaśniejszy choke między midem a drugim punktem
 • Odrobinę rozjaśniono wnętrza budynków
 • Oznaczono strefy przejęcia punktu
 • Drobne zmiany
 • Dodano oznakowania

a1

 • Dodano mapę

Historia aktualizacji

Aktualizacja z 7 lipca 2016 #1 (Poznaj wroga swego)

 • Sunshine został dodany do gry

Aktualizacja z 16 sierpnia 2016

 • Zaktualizowano cp_sunshine, aby naprawić kilka błędów związanych z kolizjami.

Aktualizacja z 12 października 2016

 • Dodano Blockbullet do schodów prowadzących na spirale, na tyłach drugiego punktu.
 • Dodano średnią skrzynkę z amunicją, przy choke'u
 • Usunięto kolizję nad drewnianym łukiem, który prowadzi na drugi punkt od strony doliny
 • Zredukowano wielkość drewnianego łuku
 • Dodano blockbullet pod schodami które są na ostatnim punkcie kontrolnym
 • Usunięto drabinę na ostatnim punkcie

Aktualizacja z 21 października 2016

 • Dodano brakującą teksturę na cp_sunshine.

Ciekawostki

 • Po prawej stronie bazy RED jest ukryta wiadomość, na której widnieje "KR♡RA you are my sunshine" (z ang. "KR♡RA, ty jesteś moim słoneczkiem").

Zobacz także